Đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 10 môn Địa năm 2023 - Sở GD Bắc Giang

Nội dung đề thi học kì 2 lớp 10 năm học 2022 - 2023 môn Địa Sở GD Bắc Giang được cập nhật đầy đủ dưới đây.

Đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 10 môn Địa năm 2023 - Sở GD Bắc Giang

Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng về vai trò của trung tâm công nghiệp?

A. Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường.

B. Hạt nhân của vùng kinh tế, có sức lan tỏa rộng.

C. Hạt nhân thực hiện công nghiệp hóa nông thôn.

D. Chủ yếu sản xuất hàng hóa phục vụ xuất khẩu.

De kiem tra cuoi ki 2 lop 10 mon Dia nam 2023 - So GD Bac Giang

De kiem tra cuoi ki 2 lop 10 mon Dia nam 2023 - So GD Bac Giang

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 10 môn Địa năm 2023 - Sở GD Bắc Giang

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247