Đề kiểm tra đầu năm lớp 9 môn Toán - THCS Nhơn Bình 2019

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9 trường THCS Nhơn Bình năm học 2019 - 2020 có đáp án chi tiết.

Đề kiểm tra đầu năm lớp 9 môn Toán - THCS Nhơn Bình 2019

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết AB = 3cm, AC = 4 cm. Đường cao AH có độ dài là

A. 2,4 cm              B. 24 cm                  C. 5 cm                       D. 50 cm

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Công thức nào sau đây đúng

A. AH2 = AB.AC     B. AH2 = AB.BC       C. AH2 = BC.HB        D. AH2 = BH.CH

De kiem tra dau nam lop 9 mon Toan - THCS Nhon Binh 2019

Đáp án đề kiểm tra đầu năm lớp 9 môn Toán - THCS Nhơn Bình 2019

De kiem tra dau nam lop 9 mon Toan - THCS Nhon Binh 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra đầu năm lớp 9 môn Toán - THCS Nhơn Bình 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!