Đề kiểm tra đầu năm môn Anh 12 Trường THPT Thuận Thành 1- 2019 kèm đáp án

Dưới đây là đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 12 Trường THPT Thuận Thành 1 năm 2019 theo hình thức trắc nghiệm

Đề kiểm tra đầu năm môn Anh 12 Trường THPT Thuận Thành 1 - 2019 kèm đáp án

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Câu 4: A. disappear     B. arrangement     C. opponent     D. contractual

Câu 5: A. impatient     B. uncertain     C. arrogant     D. familiar

De kiem tra dau nam mon Anh 12 Truong THPT Thuan Thanh 1- 2019 kem dap an

>>> Tải đề TẠI ĐÂY

>>> Tải đáp án TẠI ĐÂY

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra đầu năm môn Anh 12 Trường THPT Thuận Thành 1- 2019 kèm đáp án

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!