Đề kiểm tra giữa HK1 2020 môn GDCD lớp 8 - Phòng GD Sông Lô

Các em học sinh tham khảo dưới đây đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2020 - 2021 môn GDCD lớp 8 Phòng GD Sông Lô.

Đề kiểm tra giữa HK1 2020 môn GDCD lớp 8 - Phòng GD Sông Lô

Câu 5 : Những quy định của pháp luật và kỉ luật có ý nghĩa như thế nào với mọi người?

A. Giúp cho mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong hoạt động

B Giúp cho mọi người gần nhau hơn.        C. Giúp cho mọi người tôn trọng nhau hơn.

D. Giúp cho mọi người hoẳn thiện mình hơn.

De kiem tra giua HK1 2020 mon GDCD lop 8 - Phong GD Song Lo

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa HK1 2020 môn GDCD lớp 8 - Phòng GD Sông Lô

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!