Đê kiểm tra giữa HK1 2020 môn Sử lớp 11 tỉnh Bắc Ninh

Dưới đây là chi tiết đề kiểm tra giữa HK1 năm 2020 môn Lịch sử 11 của tỉnh Bắc Ninh, các em tham khảo

Đê kiểm tra giữa HK1 2020 môn Sử lớp 11 tỉnh Bắc Ninh 

Câu 9. Mâu thuẫn giữa hai khối đế quốc nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)?

A. Liên minh và Hiệp ước.                                         

B. Đồng minh và Phát xít.

C. Đồng minh và Hiệp ước.                                       

D. Liên minh và Phát xít.

De kiem tra giua HK1 2020 mon Su lop 11 tinh Bac Ninh

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đê kiểm tra giữa HK1 2020 môn Sử lớp 11 tỉnh Bắc Ninh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!