Đề kiểm tra giữa HK1 lớp 10 môn Anh Sở GD Bắc Ninh 2020

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 10 môn Anh Sở GD Bắc Ninh năm 2020 - 2021 có đáp án chi tiết.

Đề kiểm tra giữa HK1 lớp 10 môn Anh Sở GD Bắc Ninh 2020

I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. (0.5 pt)

1. A. lifting                             B. routine                    C. split                         D. divide

2. A. clothes                            B. fold                         C. groceries                 D. iron

De kiem tra giua HK1 lop 10 mon Anh So GD Bac Ninh 2020

De kiem tra giua HK1 lop 10 mon Anh So GD Bac Ninh 2020

Đáp án đề kiểm tra giữa HK1 lớp 10 môn Anh Sở GD Bắc Ninh 2020

De kiem tra giua HK1 lop 10 mon Anh So GD Bac Ninh 2020

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa HK1 lớp 10 môn Anh Sở GD Bắc Ninh 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!