Đề kiểm tra giữa HK1 lớp 11 môn GDCD năm 2020 - Sở GD Bắc Ninh

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 11 môn GDCD năm học 2020 - 2021 Sở GD Bắc Ninh có đáp án chi tiết.

Đề kiểm tra giữa HK1 lớp 11 môn GDCD năm 2020 - Sở GD Bắc Ninh

Câu 6: Quá trình sản xuất của cải vật chất là sự kết hợp của các yếu tố nào sau đây?

A. Đối tượng lao động và công cụ lao động.         B. Sức lao động và công cụ lao động.

C. Sức lao động và tư liệu sản xuất.                       D. Sức lao động và đối tượng lao động.

De kiem tra giua HK1 lop 11 mon GDCD nam 2020 - So GD Bac Ninh

De kiem tra giua HK1 lop 11 mon GDCD nam 2020 - So GD Bac Ninh

Đáp án đề kiểm tra giữa HK1 lớp 11 môn GDCD năm 2020 - Sở GD Bắc Ninh

De kiem tra giua HK1 lop 11 mon GDCD nam 2020 - So GD Bac Ninh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa HK1 lớp 11 môn GDCD năm 2020 - Sở GD Bắc Ninh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!