Đề kiểm tra giữa HK1 lớp 8 môn Sinh năm 2020 Phòng GD Sông Lô

Dưới đây là đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Sinh học năm 2020 Phòng GD Sông Lô:

Đề kiểm tra giữa HK1 lớp 8 môn Sinh năm 2020 Phòng GD Sông Lô

Câu 2: Khi nói về mổ, nhận định nào dưới đây là đúng?

A. Các tế bảo trong một mô không phân bố tập trung mà nằm rải rác khắp cơ thể

B. Chưa biệt hóa về cấu tạo và chức năng

C. Gồm những tế bào đảm nhiệm những chức năng khác nhau

D. Gồm những tế bào có cấu tạo giống nhau

Lưu ý: Đáp án trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác.

De kiem tra giua HK1 lop 8 mon Sinh nam 2020 Phong GD Song Lo

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa HK1 lớp 8 môn Sinh năm 2020 Phòng GD Sông Lô

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!