Đề kiểm tra giữa HK1 năm 2020 môn Sinh lớp 12 - THPT Nguyễn Văn Cừ

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2020 - 2021 môn Sinh học lớp 12 của trường THPT Nguyễn Văn Cừ gồm 3 trang như sau:

Đề kiểm tra giữa HK1 năm 2020 môn Sinh lớp 12 - THPT Nguyễn Văn Cừ

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tương tác gen?

A. Tương tác gen thực chất là sự tác động trực tiếp giữa các gen trong quá trình hình thành một kiểu hình

B. Tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các gen không alen trong quá trình hình thành một kiểu hình

C. Tương tác gen có thể xảy ra giữa các gen alen hoặc giữa các gen không alen

D. Tương tác cộng gộp là kiểu tác động giữa các gen không alen làm xuất hiện kiểu hình mới

De kiem tra giua HK1 nam 2020 mon Sinh lop 12 - THPT Nguyen Van Cu

De kiem tra giua HK1 nam 2020 mon Sinh lop 12 - THPT Nguyen Van Cu

De kiem tra giua HK1 nam 2020 mon Sinh lop 12 - THPT Nguyen Van Cu

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa HK1 năm 2020 môn Sinh lớp 12 - THPT Nguyễn Văn Cừ

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!