Đề kiểm tra giữa HK1 năm 2020 THPT Đoàn Thượng môn Hóa lớp 12

Tham khảo phía dưới đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2020 - 2021 môn Hóa học lớp 12 của trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương

Đề kiểm tra giữa HK1 năm 2020 THPT Đoàn Thượng Hóa lớp 12

Câu 6. Trong công nghiệp để tráng bạc vào ruột phích, người ta thường sử dụng phản ứng hoá học nào sau đây?

A. Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

B. Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

C. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

D. Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

De kiem tra giua HK1 nam 2020 THPT Doan Thuong mon Hoa lop 12

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa HK1 năm 2020 THPT Đoàn Thượng môn Hóa lớp 12

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!