Đề kiểm tra giữa HK1 năm 2020 THPT Lê Trọng Tấn môn Hóa lớp 11

Tham khảo phía dưới đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2020 - 2021 môn Hóa học lớp 11 của trường THPT Lê Trọng Tấn, Thành phố Hồ Chí Minh

Đề kiểm tra giữa HK1 năm 2020 THPT Lê Trọng Tấn Hóa lớp 11

Câu 10 : Muối nào sau đây là muối axit?

A. CH3COONa                         B. NaBr                      

C. NaHCO3                             D. Na2CO3

Câu 11 : Khi bị nhiệt phân, muối nitrat nào sau đây tạo sản phẩm rắn là kim loại?

A. KNO3                                 B. AgNO3                  

C. Cu(NO3)2                           D. Fe(NO3)2

De kiem tra giua HK1 nam 2020 THPT Le Trong Tan mon Hoa lop 11

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa HK1 năm 2020 THPT Lê Trọng Tấn môn Hóa lớp 11

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!