Đề kiểm tra giữa HK1 năm 2020 THPT Nguyễn Công Trứ Toán 12

Tham khảo bên dưới chi tiết đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2020 - 2021 của trường THPT Nguyễn Công Trứ, TP.HCM

Đề kiểm tra giữa HK1 năm 2020 THPT Nguyễn Công Trứ Toán 12

Câu 50: Cho các số thực x, y thỏa mãn x >= 0, y >= 0 và x + y = 1. Giá trị lớn nhất M, giá trị nhỏ nhất m của biểu thức S = (4x^2 + 3y)(4y^2 + 3x) + 25xy lần lượt là?

De kiem tra giua HK1 nam 2020 THPT Nguyen Cong Tru Toan 12

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa HK1 năm 2020 THPT Nguyễn Công Trứ Toán 12

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!