Đề kiểm tra giữa HK1 năm 2020 THPT Yên Hòa môn Toán lớp 11

Dưới đây là chi tiết đề kiểm tra giữa HK1 năm 2020 môn Toán lớp 11 của trường THPT Yên Hòa, các em tham khảo

Đề kiểm tra giữa HK1 năm 2020 THPT Yên Hòa Toán lớp 11 

Câu 1: Chọn khẳng định đúng trong các khống định sau,

A. Hàm số y = sinx đồng biến trên khoảng (0;π/2)

B. Hàm số y= cos x là hàm số lẻ.

C. Hàm số y = tan x là hàm số chẵn.

D. Hàm số y = cotx nghịch biến trên R,

De kiem tra giua HK1 nam 2020 THPT Yen Hoa mon Toan lop 11De kiem tra giua HK1 nam 2020 THPT Yen Hoa mon Toan lop 11

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa HK1 năm 2020 THPT Yên Hòa môn Toán lớp 11

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!