Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 THCS Phường Bình Định 2020

Tham khảo bên dưới đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 của trường THCS Phường Bình Định, Phòng GD TX An Nhơn năm học 2020 - 2021

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 THCS Phường Bình Định 2020

Câu 4. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

A. Số 0 là số thực dương.

B. Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

C. Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

D. Phân số 720/2016 viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

De kiem tra giua HK1 Toan lop 7 THCS Phuong Binh Dinh 2020

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 THCS Phường Bình Định 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!