Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán - TH Phú Lương 2015

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán trường tiểu học Phú Lương, Đông Hưng năm 2015 - 2016. Các em tham khảo dưới đây:

PHÒNG GD-ĐT ĐÔNG HƯNG

TRƯỜNG TH PHÚ LƯƠNG

ĐỀ-BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I

NĂM HỌC 2015-2016

MÔN TOÁN - LỚP 3

Thời gian làm bài: 35 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2điểm): Khoanh vào câu trả lời đúng

Câu 1: Số gồm có 9 trăm và 9 đơn vị là số:    

A. 909

B. 99

C. 990                  

D. 999

 Câu 2:  Bình tính 0: 7 x 1 có kết quả là?

A. 7

B. 1

C. 0

D. 10

 Câu 3:  Số liền trước số 300 là:

A. 200

B. 299

C. 400

D. 301

  Câu 4: Số tròn trăm lớn hơn 500 có tất cả:

A. 2 số

B. 5 số

C. 3 số

D. 4 số

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1 (2 điểm):  Đặt tính rồi tính

701 - 490

211 + 569

29 x 7

36 : 5

Bài 2 (2 điểm) : Tính

 

7 x 9 + 308  = ...............................               36 : 3 x 6 =........................

Bài 3 (1 điểm) : Tìm X :

    a;   X : 7  = 14                                               b;      X  x 6  = 36

Bài 4 : (2 điểm) Khối lớp Ba có 250 học sinh. Khối lớp Hai có 225 học sinh. Hỏi Khối lớp Ba có nhiều hơn Khối lớp Hai bao nhiêu học sinh?

Bài 5  (1 điểm): Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có ba chữ số và số trừ là 900.

 Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán - TH Phú Lương năm 2015 - 2016

Phần trắc nghiệm

Bài 1 :    (2 điểm) Khoanh đúng mỗi phần cho 0,5 điểm  

  Câu 1:  A

  Câu 2:  C

 Câu 3:   B

 Câu 4:   D

Phần tự luận

 Bài 1 :  (2 điểm)  Tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm

                    Đ/s: 211;    780;   203;     7dư 1

Bài 2:  ( 2 điểm) Tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm

7 x 9 + 308  = 63 + 308 (0,5điểm)                      36 : 3 x 6 =  12 x 6  (0,5điểm)

                    = 371     (0,5điểm)                                    = 72   (0,5điểm)

Bài 3:  (1 điểm)  Tìm đúng mỗi  số  (0,5 điểm)

               X : 7  = 14                                                        X  x 6  = 36

                      X= 14 : 7  (0,25điểm)                                            X = 36 : 6  (0,25điểm)

                      X = 2   (0,25 điểm)                                                X = 6 (0,25điểm)

 

Bài 4 :  (2 điểm)  - Viết đúng câu lời giải (0,5 điểm)  :

                  - Viết phép tính đúng (1 điểm)                        250 - 225  = 25 ( học sinh)

                  - Viết đáp số đúng (0,5 điểm)                             Đ/s: 25 học sinh

Bài 5 :  (1 điểm)  - Tìm đúng số bị trừ cho 0,25 điểm     Số bị trừ là 999

     - Viết đúng câu lời giải (0,25 điểm)                              Ta có phép tính:

     - Viết phép tính đúng (0,25 điểm)                                   999 – 900 = 9

          - Viết đáp số đúng (0,5 điểm)                                            Đ/s : 9

Nguồn: Dethi.violet

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán - TH Phú Lương 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247