Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sử lớp 12 - THPT Cần Thạnh 2020

Chi tiết đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Lịch Sử lớp 12 trường THPT Cần Thạnh năm học 2020 - 2021 gồm 20 câu trắc nghiệm như sau:

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sử lớp 12 - THPT Cần Thạnh 2020

Câu 7. Tác động to lớn nhất của cách mạng khoa học công nghệ đến nền kinh tế thế giới là gì?

A. Hình thành một thị trường với xu thế toàn cầu hóa

B. Tạo ra nhiều việc làm cho kinh tế các nước đang phát triển

C. Sự sát nhập của các tổ chức liên kết khu vực

D. Làm cho nền kinh tế phát triển theo chiều sâu

De kiem tra giua hoc ki 1 mon Su lop 12 - THPT Can Thanh 2020

De kiem tra giua hoc ki 1 mon Su lop 12 - THPT Can Thanh 2020

PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: Trình bày sự phát triển của nền kinh tế Mĩ những năm 1945-1973?

Câu 2: Trình bày sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản những năm 1952-1973?

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sử lớp 12 - THPT Cần Thạnh 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!