Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 12 - THPT Nguyễn An Ninh 2020

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán khối 12 Trường THPT Nguyễn An Ninh năm học 2020 - 2021 gồm 6 trang như sau:

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 12 - THPT Nguyễn An Ninh 2020

Chọn khẳng định đúng.

A) Hàm số y = f(x) có giá trị lớn nhất bằng 0.

B) Hàm số y=f(x) có giá trị nhỏ nhất bằng -1 và 1.

C) Hàm số y = f(x) không có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.

D) Hàm số y = f(x) có giá trị lớn nhất bằng 2.

De kiem tra giua hoc ki 1 mon Toan 12 - THPT Nguyen An Ninh 2020

De kiem tra giua hoc ki 1 mon Toan 12 - THPT Nguyen An Ninh 2020

De kiem tra giua hoc ki 1 mon Toan 12 - THPT Nguyen An Ninh 2020

De kiem tra giua hoc ki 1 mon Toan 12 - THPT Nguyen An Ninh 2020

De kiem tra giua hoc ki 1 mon Toan 12 - THPT Nguyen An Ninh 2020

De kiem tra giua hoc ki 1 mon Toan 12 - THPT Nguyen An Ninh 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 12 - THPT Nguyễn An Ninh 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!