Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 - PTCS Thắng Lợi 2020

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 - PTCS Thắng Lợi 2020 có lời giải chi tiết.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 - PTCS Thắng Lợi 2020

Câu 9:(1,5 điểm) Số học sinh của ba lớp 7A 7B 7C lần lượt tỉ lệ với 5, 4, 3 và tổng số học sinh của ba lớp là 72. Tính số học sinh của mỗi lớp.

Câu 10: (1,0 điểm): Vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận bằng kí hiệu của định lí sau:

“Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia”

De kiem tra giua hoc ki 1 mon Toan lop 7 - PTCS Thang Loi 2020

Hướng dẫn giải chi tiết

De kiem tra giua hoc ki 1 mon Toan lop 7 - PTCS Thang Loi 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 - PTCS Thắng Lợi 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!