Đề kiểm tra giữa kì 1 Địa Lí 10 - THPT Hồ Nghinh 2021

Tham khảo đề kiểm tra và đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 môn Địa Lí 10 trường THPT Hồ Nghinh, Quảng Nam năm học 2021 - 2022.

Đề kiểm tra giữa kì 1 Địa Lí 10 - THPT Hồ Nghinh 2021

Câu 6. Nhận định nào dưới đây là đúng khi đề cập đến sự thay đổi khí áp?

A. Khí áp tăng khi độ ẩm không khí tăng.

B. Khí áp giảm khi độ ẩm không khí tăng.

C. Khí áp giảm khi độ ẩm không khí giảm.

D. Khí áp và độ ẩm không có mối quan hệ.

De kiem tra giua ki 1 Dia Li 10 - THPT Ho Nghinh 2021

De kiem tra giua ki 1 Dia Li 10 - THPT Ho Nghinh 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 Địa Lí 10 - THPT Hồ Nghinh 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247