Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2017

Đề kiểm tra 8 tuần học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2017 có đáp án chi tiết.

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2017

De kiem tra giua ki 1 lop 1 mon Toan nam 2017

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2017

De kiem tra giua ki 1 lop 1 mon Toan nam 2017

Bài 5: (1điểm)

a) Khoanh vào số lớn nhất đúng 0,5 điểm:    10

b) Khoanh vào số bé nhất đúng 0,5 điểm:         0    

Bài 6: Viết các số 7; 10; 2; 8; 5 (2 điểm)

Sắp xếp mỗi ý đúng 1 điểm.

a.  Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2; 5; 7; 8; 10

b.  Theo thứ tự từ lớn đến bé: 10; 8; 7; 5; 2

Bài 7: Viết số và dấu để có phép tính thích hợp. (1 điểm)

                    Ví dụ: Viết đúng phép tính thích hợp 1 điểm 

3  + 1  = 4

Bài 8: (1 điểm)

Viết đúng mỗi ý 0,5 điểm.

  Hình vẽ bên có:                                           

                              a ) 2 hình vuông.

                              b)  5  hình tam giác.

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!