Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Hóa 2018 - THPT Chu Văn An

Tham khảo đề thi giữa học kì 1 môn Hóa lớp 11 trường THPT Chu Văn An, Hà Nội năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết.

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Hóa 2018 - THPT Chu Văn An

Câu 3: (2,0 điểm)

Nêu hiện tượng (nếu có) và viết phương trình hóa học xảy ra trong từng thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein vào ống nghiệm có chứa dung dịch NaOH loãng. Nhận xét màu của dung dịch. Sau đó nhỏ từ từ dung dịch HCl loãng vào ống nghiệm trên, vừa nhỏ vừa lắc cho đến khi mất màu

Thí nghiệm 2: Đặt một mầu quì tím tẩm ướt lên miệng ống nghiệm có chứa hỗn hợp dung dịch NaOH và dung dịch NH4Cl đậm đặc, rồi đun nóng ống nghiệm.


De kiem tra giua ki 1 lop 11 mon Hoa 2018 - THPT Chu Van An

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Hóa 2018 - THPT Chu Văn An

De kiem tra giua ki 1 lop 11 mon Hoa 2018 - THPT Chu Van An

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 11 môn Hóa 2018 - THPT Chu Văn An

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!