Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 môn Sử - THPT Núi Thành 2022

Đề thi giữa học kì 1 môn lịch sử lớp 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Núi Thành, Quảng Nam có đáp án chi tiết.

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 môn Sử - THPT Núi Thành 2022

Câu 6. “Phương án Maobattơn” thực dân Anh chia Ấn Độ thành 2 quốc gia là

A. Ấn Độ và Pakitxtan.   B. Ápganixtan và Pakitxtan.   

C. Ấn Độ và Bănglađét.   D. Bănglađét và Pakitxtan.

Câu 7. Từ những năm 60 - 70 của Thế kỷ XX, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN chuyển sang chiến lược

A. công nghiệp hóa và hiện đại hóa.            B. công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.

C. công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo.

D. công nghiệp hóa lấy nhập khẩu làm chủ đạo.

Câu 8. Khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây trở thành trung tâm kinh tế  - tài chính lớn nhất thế giới?

A. Pháp.               B. Nhật Bản.         C. Mĩ.                              D. Anh.

De kiem tra giua ki 1 lop 12 mon Su - THPT Nui Thanh 2022

De kiem tra giua ki 1 lop 12 mon Su - THPT Nui Thanh 2022

Đáp án Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 môn Sử - THPT Núi Thành 2022

Câu

601

603

605

607

602

604

606

608

1

C

D

C

C

C

B

A

C

2

A

B

A

D

D

B

A

C

3

D

C

D

B

C

B

C

C

4

B

A

B

C

C

B

B

B

5

D

B

A

D

B

D

C

B

6

A

D

C

A

A

    C

C

A

7

C

C

D

D

A

A

D

C

8

C

C

C

C

B

C

D

A

9

D

A

D

D

B

A

D

B

10

C

B

B

B

D

A

B

A

11

C

A

C

D

A

D

C

B

12

B

D

A

B

A

A

A

C

13

B

C

B

D

D

A

B

A

14

D

C

D

A

C

B

A

A

15

B

B

B

D

C

B

D

C

16

A

D

C

C

C

B

B

D

17

D

D

D

C

B

    C

A

A

18

B

B

A

B

A

A

A

A

19

D

A

D

B

A

D

B

D

20

C

A

D

A

C

C

D

B

21

A

A

C

A

A

D

C

D

22

B

B

A

A

A

B

A

A

23

A

C

B

B

A

A

A

C

24

D

D

A

A

B

A

C

B

25

D

B

B

C

B

A

B

B

26

A

B

D

B

D

C

C

B

27

A

D

D

B

B

C

B

D

28

B

D

A

D

A

D

B

D

29

B

D

B

D

B

C

A

A

30

D

A

B

A

D

A

A

A

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 môn Sử - THPT Núi Thành 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247