Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2019 - THPT Nguyễn Khuyến

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THCS THPT Nguyễn Khuyến, TPHCM có đáp án chi tiết.

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2019 - THPT Nguyễn Khuyến

Câu 10. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng h. Gọi O là tâm của đáy ABCD. Tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SAB)

Câu 18. Trong giờ học toán, cô giáo ghi 1 bài tập toán trên bảng và gọi 2 học sinh lên giải. Câu hỏi: “Cho hàm số y = f(x) = x2 + 4. Tính đạo hàm của hàm số y = f(3x)

De kiem tra giua ki 1 lop 12 mon Toan 2019 - THPT Nguyen Khuyen

De kiem tra giua ki 1 lop 12 mon Toan 2019 - THPT Nguyen Khuyen

De kiem tra giua ki 1 lop 12 mon Toan 2019 - THPT Nguyen Khuyen

De kiem tra giua ki 1 lop 12 mon Toan 2019 - THPT Nguyen Khuyen

De kiem tra giua ki 1 lop 12 mon Toan 2019 - THPT Nguyen Khuyen

De kiem tra giua ki 1 lop 12 mon Toan 2019 - THPT Nguyen Khuyen

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2019 - THPT Nguyễn Khuyến

De kiem tra giua ki 1 lop 12 mon Toan 2019 - THPT Nguyen Khuyen

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 môn Toán 2019 - THPT Nguyễn Khuyến

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!