Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 môn Toán Trường THPT Trần Phú 2020

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 môn Toán Trường THPT Trần Phú 2020 - 2021 gồm 2 phần như sau:

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 môn Toán Trường THPT Trần Phú 2020

Câu 2: Tìm khoảng tăng giảm và cực trị hàm số y = x^4 - 2x^2 +3

Câu 3: Tìm m để y = x^3 + 3x^2 - mx + 1 tăng trên (0;+oo)

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác.

De kiem tra giua ki 1 lop 12 mon Toan Truong THPT Tran Phu 2020

De kiem tra giua ki 1 lop 12 mon Toan Truong THPT Tran Phu 2020

De kiem tra giua ki 1 lop 12 mon Toan Truong THPT Tran Phu 2020

De kiem tra giua ki 1 lop 12 mon Toan Truong THPT Tran Phu 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 12 môn Toán Trường THPT Trần Phú 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!