Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Toán 2022 TH&THCS Tây Hà Nội

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán năm học 2022-2023 của trường TH&THCS Tây Hà Nội với thời gian làm bài 90 phút

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Toán 2022 TH&THCS Tây Hà Nội

Câu 4. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là một góc vuông.

B. Hai góc bằng nhau thì đổi đỉnh.

C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

D. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không có điểm chung.

De kiem tra giua ki 1 lop 7 mon Toan 2022 TH&THCS Tay Ha Noi

De kiem tra giua ki 1 lop 7 mon Toan 2022 TH&THCS Tay Ha Noi

Đáp án Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Toán 2022 TH&THCS Tây Hà Nội

De kiem tra giua ki 1 lop 7 mon Toan 2022 TH&THCS Tay Ha Noi

De kiem tra giua ki 1 lop 7 mon Toan 2022 TH&THCS Tay Ha Noi

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 7 môn Toán 2022 TH&THCS Tây Hà Nội

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247