Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 môn Sử - THCS Hòa Chính 2021

Đề thi giữa học kì 1 môn lịch sử lớp 8 trường THCS Hòa Chính năm học 2021 - 2022 có đáp án chi tiết.

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 môn Sử - THCS Hòa Chính 2021

Câu 4. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8 – 1789) và Hiến pháp 1791 ở Pháp phục vụ chủ yếu cho quyền lợi của giai cấp và tầng lớp nào?

A. Tư sản                B. Vô sản      C. Tiểu tư sản       D. Tăng lữ

5. Hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân chống lại tư sản là?

A. Đập phá máy móc, đốt công xưởng.         B. Mít tinh, biểu tình

C. Khởi nghĩa vũ trang.                         D. Bãi công

De kiem tra giua ki 1 lop 8 mon Su - THCS Hoa Chinh 2021

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 môn Sử - THCS Hòa Chính 2021

De kiem tra giua ki 1 lop 8 mon Su - THCS Hoa Chinh 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 môn Sử - THCS Hòa Chính 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!