Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa lớp 12 - THPT Cần Thạnh 2020

Chi tiết đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa lớp 12 - THPT Cần Thạnh 2020 - 2021 được cập nhật dưới đây.

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa lớp 12 - THPT Cần Thạnh 2020

Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 39,2 lít khí O2, thu được 33,6 lít khí CO2 và 27 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 600 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 42,2 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muối Y và b mol muối Z (My • Mz). Tỉ lệ a : b là?

A. 4:3                  B. 2:3                   C. 3:2                 D. 3:5.

De kiem tra giua ki 1 mon Hoa lop 12 - THPT Can Thanh 2020

De kiem tra giua ki 1 mon Hoa lop 12 - THPT Can Thanh 2020

De kiem tra giua ki 1 mon Hoa lop 12 - THPT Can Thanh 2020

De kiem tra giua ki 1 mon Hoa lop 12 - THPT Can Thanh 2020

De kiem tra giua ki 1 mon Hoa lop 12 - THPT Can Thanh 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa lớp 12 - THPT Cần Thạnh 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!