Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa lớp 8 THCS Hùng Vương 2020

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa lớp 8 của trường THCS Hùng Vương năm học 2020 - 2021 gồm 2 phần, thời gian làm bài 45 phút.

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa lớp 8 THCS Hùng Vương 2020

Câu3: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Hạt đại diện cho chất là phân tử

B. Nguyên tử và phân tử là hạt đại diện cho chất

C. Phân tử là hạt đại diện cho chất và mang đầy đủ tính chất hóa học của chất

D. Cả A, B, C, đều đúng

De kiem tra giua ki 1 mon Hoa lop 8 THCS Hung Vuong 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa lớp 8 THCS Hùng Vương 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!