Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa lớp 8 THCS Ngọc Lâm 2022

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm học 2022 - 2023 trường THCS Ngọc Lâm dưới đây

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa lớp 8 THCS Ngọc Lâm 2022

Câu 18. Công thức hóa học của khí amoniac (NH3) cho tabiết hợp chất

A. tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học N và H.

B. tạo nên từ 1 phân tử N và 1 phân tử H3

C. tạo nên từ 2 nguyên tử N và H

D. tạo nên từ 1 nguyên tử N và 1 phân tử H3

De kiem tra giua ki 1 mon Hoa lop 8 THCS Ngoc Lam 2022

De kiem tra giua ki 1 mon Hoa lop 8 THCS Ngoc Lam 2022

De kiem tra giua ki 1 mon Hoa lop 8 THCS Ngoc Lam 2022

De kiem tra giua ki 1 mon Hoa lop 8 THCS Ngoc Lam 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa lớp 8 THCS Ngọc Lâm 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247