Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Sinh lớp 8 - Sóc Sơn 2021

Đề thi giữa học kì 1 năm học 2021 - 2022 lớp 8 môn Sinh của phòng giáo dục huyện Sóc Sơn.

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Sinh lớp 8 - Sóc Sơn 2021

2. Trong tế bào, tỉ thể có vai trò gì?

A. Thu nhận, hoàn thiện và phân phối các sản phẩm chuyển hóa vật chất đi khắp cơ thể.

B. Tổng hợp prôtêin.

C. Tham gia vào quá trình phân bào.

D. Tham gia vào hoạt động hô hấp, giúp sản sinh năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào.

De kiem tra giua ki 1 mon Sinh lop 8 - Soc Son 2021

De kiem tra giua ki 1 mon Sinh lop 8 - Soc Son 2021

De kiem tra giua ki 1 mon Sinh lop 8 - Soc Son 2021

De kiem tra giua ki 1 mon Sinh lop 8 - Soc Son 2021

De kiem tra giua ki 1 mon Sinh lop 8 - Soc Son 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Sinh lớp 8 - Sóc Sơn 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!