Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán 12 THPT Trần Khai Nguyên năm 2020

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 12 THPT Trần Khai Nguyên năm 2020 chi tiết như sau:

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán 12 THPT Trần Khai Nguyên năm 2020

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Mỗi hình đa diện có ít nhất 8 mặt.

B. Mỗi hình đa diện có ít nhất 4mặt.

C. Mỗi hình đa diện có ít nhất 6 mặt.

D. Mỗi hình đa diện có ít nhất 5 mặt.

De kiem tra giua ki 1 mon Toan 12 THPT Tran Khai Nguyen nam 2020

De kiem tra giua ki 1 mon Toan 12 THPT Tran Khai Nguyen nam 2020

De kiem tra giua ki 1 mon Toan 12 THPT Tran Khai Nguyen nam 2020

De kiem tra giua ki 1 mon Toan 12 THPT Tran Khai Nguyen nam 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán 12 THPT Trần Khai Nguyên năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!