Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Hương Khê 2022

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán trường THPT Hương Khê năm học 2022 - 2023 theo hình thức thi tự luận xem chi tiết phía dưới.

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Hương Khê 2022

Câu 10: Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai?

A. 3 là số nguyên tố.

B. 21 chia hết cho 5.

D. 11 là số nguyên tố.

C. 63 chia hết cho 9.

De kiem tra giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Huong Khe 2022

De kiem tra giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Huong Khe 2022

De kiem tra giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Huong Khe 2022

 Đáp án Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Hương Khê 2022

De kiem tra giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Huong Khe 2022

De kiem tra giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Huong Khe 2022

De kiem tra giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Huong Khe 2022

De kiem tra giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Huong Khe 2022

De kiem tra giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Huong Khe 2022

De kiem tra giua ki 1 mon Toan lop 10 - THPT Huong Khe 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 10 - THPT Hương Khê 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247