Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 7 - Trường Marie Curie 2020

Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán năm học 2020 - 2021 của trường Marie Curie được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 7 - Trường Marie Curie 2020

Bài 3. (2 điểm): Số học sinh ba khối 6, 7, 8 của một trường THCS theo thứ tự tỉ lệ với các số 41; 30; 29. Biết rằng tổng số học sinh của khối 6 và khối 8 là 560 em. Tính số học sinh mỗi khối của trường đó.

De kiem tra giua ki 1 mon Toan lop 7 - Truong Marie Curie 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 7 - Trường Marie Curie 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!