Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Vật Lí lớp 7 TH&THCS Xã Tòng Đậu 2020

Các em tham khảo đề kiểm tra giữa kì 1 môn Vật Lí lớp 7 trường TH&THCS Xã Tòng Đậu (Mai Châu) năm học 2020 - 2021 có đáp án chi tiết.

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Vật Lí lớp 7 TH&THCS Xã Tòng Đậu 2020

Câu 7. Ánh sáng truyền đi trong môi trường không khí theo một đường thẳng. Vậy tại sao trên sa mạc người ta lại thấy ảnh ảo?

A. Vì không khí trên sa mạc là môi trường trong suốt;

B. Vì không khí trên sa mạc là môi trường đồng tính;

C. Vì không khí trên sa mạc là môi trường trong suốt nhưng không đồng tính;

D. Vì không khí trên sa mạc là môi trường trong suốt và đồng tính.

De kiem tra giua ki 1 mon Vat Li lop 7 TH&THCS Xa Tong Dau 2020

De kiem tra giua ki 1 mon Vat Li lop 7 TH&THCS Xa Tong Dau 2020

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 môn Vật Lí lớp 7 TH&THCS Xã Tòng Đậu 2020

De kiem tra giua ki 1 mon Vat Li lop 7 TH&THCS Xa Tong Dau 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Vật Lí lớp 7 TH&THCS Xã Tòng Đậu 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!