Đề kiểm tra giữa kì 1 năm 2020 lớp 7 môn Toán - Huyện Kim Thành

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2020 - 2021 lớp 7 môn Toán Huyện Kim Thành gồm 5 câu, thời gian làm bài 90 phút.

Đề kiểm tra giữa kì 1 năm 2020 lớp 7 môn Toán - Huyện Kim Thành

Câu 3 (2,0 điểm):

a) Tìm x, y biết: x/5 + y/3 và x+y = 24.

b) Ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được 192 cây. Tính số cây trồng của mỗi lớp, biết rằng số cây trồng của các lớp đó theo thứ tự tỉ lệ với 5, 4, 3.

De kiem tra giua ki 1 nam 2020 lop 7 mon Toan - Huyen Kim Thanh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 năm 2020 lớp 7 môn Toán - Huyện Kim Thành

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!