Đề kiểm tra giữa kì 1 năm 2020 môn Anh lớp 12 THPT Hòa Hội

Đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2020 - 2021 môn Anh lớp 12 trường THPT Hòa Hội gồm 3 trang như sau:

Đề kiểm tra giữa kì 1 năm 2020 môn Anh lớp 12 THPT Hòa Hội

31. According to the passage, single-parent households

A. are not defined by anthropologists

B. are the existing trend of family arrangement

c. are on the decrease

D. are included in the term "nuclear family"

Lưu ý: Đáp án trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác.

De kiem tra giua ki 1 nam 2020 mon Anh lop 12 THPT Hoa Hoi

De kiem tra giua ki 1 nam 2020 mon Anh lop 12 THPT Hoa Hoi

De kiem tra giua ki 1 nam 2020 mon Anh lop 12 THPT Hoa Hoi

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 năm 2020 môn Anh lớp 12 THPT Hòa Hội

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!