Đề kiểm tra giữa kì 1 năm 2020 Phòng GD Sông Lô môn Vật Lí 8

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2020 - 2021 Phòng GD Sông Lô môn Vật Lí lớp 8 gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận như sau:

Đề kiểm tra giữa kì 1 năm 2020 Phòng GD Sông Lô môn Vật Lí 8

Câu 2: Cặp lực nào sau đây là hai lực cân bằng?

A. Hai lực cùng cường độ, cùng phương.

B. Hai lực cung phương, ngược chiều.

C. Hai lực cùng phương, cùng cường độ, cùng chiều.

D. Hi lực cùng đặt lên một vật

De kiem tra giua ki 1 nam 2020 Phong GD Song Lo mon Vat Li 8

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 năm 2020 Phòng GD Sông Lô môn Vật Lí 8

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!