Đề kiểm tra giữa kì 1 năm 2020 Sở GD Bắc Ninh lớp 12 môn Sinh

Đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2020 - 2021 Sở GD Bắc Ninh lớp 12 môn Sinh học có đáp án.

Đề kiểm tra giữa kì 1 năm 2020 Sở Bắc Ninh lớp 12 môn Sinh

Câu 3. Ở quy luật di truyền nào sau đây, gen không di truyền theo quy luật phân li của Menđen?

A. Di truyền theo dòng mẹ.                            B. Di truyền liên kết giới tính.

C. Di truyền tương tác gen.                            D. Di truyền hoán vị gen.

De kiem tra giua ki 1 nam 2020 So GD Bac Ninh lop 12 mon Sinh

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 năm 2020 Sở Bắc Ninh lớp 12 môn Sinh

De kiem tra giua ki 1 nam 2020 So GD Bac Ninh lop 12 mon Sinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 1 năm 2020 Sở GD Bắc Ninh lớp 12 môn Sinh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!