Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 12 môn Sinh 2019 THPT Thuận Thành 3

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh lớp 12 năm học 2018 - 2019 trường THPT Thuận Thành số 3, tỉnh Bắc Ninh.

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 12 môn Sinh 2019 THPT Thuận Thành 3

Câu số 5: Nhân tố tiến hóa có hướng là

A. giao phối không ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên.

B. quá trình chọn lọc tự nhiên.

C. các yếu tố ngẫu nhiên và di nhập gen.

D. đột biến và giao phối không ngẫu nhiên.

Câu số 6: Ở một loài thực vật, cho  Pt/c: cây cao, hoa vàng x cây thấp, hoa đỏ thu được F1 gồm 100% cây cao, hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2:

40,5% cây cao, hoa đỏ; 34,5% cây thấp, hoa đỏ; 15,75% cây cao, hoa vàng; 9,25% cây thấp, hoa vàng.Cho biết các gen thuộc nhiễm sắc thể thường, diễn biến giảm phân giống nhau trong quá trình tạo giao tử đực và giao tử cái. Xác định tần số hoán vị gen xảy ra ở F1 :

A. 10%.

B. 40%.

C. 20%

D. 30%

De kiem tra giua ki 2 lop 12 mon Sinh 2019 THPT Thuan Thanh 3

>> TẢI ĐỀ THI TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 12 môn Sinh 2019 THPT Thuận Thành 3

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!