Đề kiểm tra HK1 môn GDCD lớp 12 Trường THPT Tân Bình 2020

Đề kiểm tra HK1 môn GDCD lớp 12 của Trường THPT Tân Bình năm học 2020 - 2021 gồm phần trắc nghiệm và tự luận như sau:

Đề kiểm tra HK1 môn GDCD lớp 12 Trường THPT Tân Bình 2020

Câu 27. Người có thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Thu hồi giấy phép kinh doanh.

B. Thay đổi nội dung di chúc.

C. Xóa bỏ các loại hình cạnh tranh.

D. Ủy quyền giao nhận hàng hóa.

De kiem tra HK1 mon GDCD lop 12 Truong THPT Tan Binh 2020

De kiem tra HK1 mon GDCD lop 12 Truong THPT Tan Binh 2020

De kiem tra HK1 mon GDCD lop 12 Truong THPT Tan Binh 2020

De kiem tra HK1 mon GDCD lop 12 Truong THPT Tan Binh 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra HK1 môn GDCD lớp 12 Trường THPT Tân Bình 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!