Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 năm 2022 môn Anh - THCS Gia Thụy

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2021 - 2022 trường THCS Gia Thụy dưới đây

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 năm 2022 môn Anh - THCS Gia Thụy

5. All of us enjoy ....... to classical music.

A. listen.

B. listens

C. listening

D. listened

De kiem tra hoc ki 1 lop 7 nam 2022 mon Anh - THCS Gia Thuy

De kiem tra hoc ki 1 lop 7 nam 2022 mon Anh - THCS Gia Thuy

De kiem tra hoc ki 1 lop 7 nam 2022 mon Anh - THCS Gia Thuy

De kiem tra hoc ki 1 lop 7 nam 2022 mon Anh - THCS Gia Thuy

De kiem tra hoc ki 1 lop 7 nam 2022 mon Anh - THCS Gia Thuy

De kiem tra hoc ki 1 lop 7 nam 2022 mon Anh - THCS Gia Thuy

De kiem tra hoc ki 1 lop 7 nam 2022 mon Anh - THCS Gia Thuy

De kiem tra hoc ki 1 lop 7 nam 2022 mon Anh - THCS Gia Thuy

De kiem tra hoc ki 1 lop 7 nam 2022 mon Anh - THCS Gia Thuy

De kiem tra hoc ki 1 lop 7 nam 2022 mon Anh - THCS Gia Thuy

De kiem tra hoc ki 1 lop 7 nam 2022 mon Anh - THCS Gia Thuy

De kiem tra hoc ki 1 lop 7 nam 2022 mon Anh - THCS Gia Thuy

De kiem tra hoc ki 1 lop 7 nam 2022 mon Anh - THCS Gia Thuy

De kiem tra hoc ki 1 lop 7 nam 2022 mon Anh - THCS Gia Thuy

De kiem tra hoc ki 1 lop 7 nam 2022 mon Anh - THCS Gia Thuy

De kiem tra hoc ki 1 lop 7 nam 2022 mon Anh - THCS Gia Thuy

De kiem tra hoc ki 1 lop 7 nam 2022 mon Anh - THCS Gia Thuy

De kiem tra hoc ki 1 lop 7 nam 2022 mon Anh - THCS Gia Thuy

De kiem tra hoc ki 1 lop 7 nam 2022 mon Anh - THCS Gia Thuy

De kiem tra hoc ki 1 lop 7 nam 2022 mon Anh - THCS Gia Thuy

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 năm 2022 môn Anh - THCS Gia Thụy

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247