Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Anh - THPT Vị Thủy 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Anh của trường THPT Vị Thủy thuộc Sở GD&ĐT Hậu Giang năm 2018, đã được cập nhật chi tiết tại đây

15. No one knows this answer, ________?

A. does he                 B. doesn’t he             C. do they                  D. don’t they

16. Despite the bad weather, he ____ get to the airport in time.

A. was able to           B. couldn’t                C. could                    D. almost

17. She had done more work in one day than her husband ____ in three days.

A. do                          B. may do                  C. could do                D. was able to do

18. Customer: “Excuse me?”

      Shopkeeper: “Yes, _________, sir?”

A. Can you help me                                         B. what happens      

C. help me                                                     D. Can I help you

De kiem tra hoc ki 2 lop 11 mon Anh - THPT Vi Thuy 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 11 mon Anh - THPT Vi Thuy 2018

De kiem tra hoc ki 2 lop 11 mon Anh - THPT Vi Thuy 2018

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Anh - THPT Vị Thủy 2018

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247