Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 - THPT Vân Tảo

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 của trường THPT Vân Tảo đã được cập nhật chi tiết, các em cùng tham khảo tại đây

Câu 3:

a) Tìm tâm và bán kính của đường tròn có phương trình x2 + y2 – 4x – 2y = 0

b) Trong mặt phẳn Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình: x2 + y2 – 4x + 8y – 5 = 0 (1)

Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (1) tại A(-1, 0)

c) Cho A(3, 1). Tìm điểm M nằm trên Ox thỏa mãn MA = √17

De kiem tra hoc ki 2 mon Toan lop 10 - THPT Van Tao

De kiem tra hoc ki 2 mon Toan lop 10 - THPT Van Tao

De kiem tra hoc ki 2 mon Toan lop 10 - THPT Van Tao

De kiem tra hoc ki 2 mon Toan lop 10 - THPT Van Tao

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 - THPT Vân Tảo

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!