Đề kiểm tra kì 1 lớp 4 môn Sử Địa 2022 - TH Vân Thê (Có đáp án)

Đề kiểm tra định kỳ cuối học kì 1 năm học 2021 - 2022 môn lịch sử, địa lý trường tiểu học Vân Thê có đáp án chi tiết.

Đề kiểm tra kì 1 lớp 4 môn Sử Địa 2022 - TH Vân Thê

Câu 3: Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ ba, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc? (0,5 điểm)

    A. Phòng tuyến sông Như Nguyệt               B. Cả hai ý trên đều sai

    C. Cắm cọc gỗ trên sông Bạch Đằng           D. Cả hai ý trên đều đúng

Câu 4: Nhà Trần đã lập ra “Hà đê sứ” để làm gì? (0,5 điểm)

    A. Để chống lũ lụt.                                           B. Để chống hạn hán.

    C. Để tuyển mộ người đi khẩn hoang            D.  Để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê.

De kiem tra ki 1 lop 4 mon Su Dia 2022 - TH Van The (Co dap an)

De kiem tra ki 1 lop 4 mon Su Dia 2022 - TH Van The (Co dap an)

De kiem tra ki 1 lop 4 mon Su Dia 2022 - TH Van The (Co dap an)

Đáp án Đề kiểm tra kì 1 lớp 4 môn Sử Địa 2022 - TH Vân Thê

De kiem tra ki 1 lop 4 mon Su Dia 2022 - TH Van The (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra kì 1 lớp 4 môn Sử Địa 2022 - TH Vân Thê (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247