Đề kiểm tra kì 2 môn Văn lớp 10 - THPT Phan Châu Trinh 2022

Đề kiểm tra cuối học kì 2 năm học 2021 - 2022 môn ngữ văn lớp 10 trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.

Đề kiểm tra kì 2 môn Văn lớp 10 - THPT Phan Châu Trinh 2022

(1) Ngộ biến tòng quyền: Gặp biến cố thì xử tri theo đạo “quyền" tức theo lối bất thường.

(2) Thệ hải minh sơn: Thề biển thề non, tức chỉ vào biển và núi mà thề.

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.

Câu 2. Trong đoạn trích, nhân vật trữ tình là ai? Vền kề.

Câu 3. Chỉ ra những cụm từ cho thấy nhân vật trữ tình đã trăn trở về bổn phận làm con

Câu 4. Nêu hiệu quả câu hỏi tu từ được sử dụng trong câu:

Bên tình, bên hiếu bên nào nặng hơn?

De kiem tra ki 2 mon Van lop 10 - THPT Phan Chau Trinh 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra kì 2 môn Văn lớp 10 - THPT Phan Châu Trinh 2022

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!