Đề kiểm tra môn Sinh giữa kì 1 lớp 11 năm 2021 THPT Hồ Nghinh

Đề kiểm tra môn Sinh giữa kì 1 lớp 11 năm 2021 - 2022 trường THPT Hồ Nghinh, Quảng Nam có đáp án chi tiết tất cả các mã đề.

Đề kiểm tra môn Sinh giữa kì 1 lớp 11 năm 2021 THPT Hồ Nghinh

Câu 11: Hiện tượng thiếu nguyên tố khoáng thường biểu hiện rõ nhất ở cơ quan nào sau đây của cây?

A. Sự thay đổi số lượng lá trên cây.

B. Sự thay đổi kích thước của cây.

C. Sự thay đổi màu sắc của lá cây.

D. Sự thay đổi số lượng quả trên cây.

De kiem tra mon Sinh giua ki 1 lop 11 nam 2021 THPT Ho Nghinh

De kiem tra mon Sinh giua ki 1 lop 11 nam 2021 THPT Ho Nghinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra môn Sinh giữa kì 1 lớp 11 năm 2021 THPT Hồ Nghinh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247