Đề kiểm tra môn Văn giữa kì 1 lớp 7 - THCS Trương Công Định 2020

Đề kiểm tra đánh giá giữa học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7 trường THCS Trương Công Định năm học 2020 - 2021 chi tiết dưới đây.

Đề kiểm tra môn Văn giữa kì 1 lớp 7 - THCS Trương Công Định 2020

Câu 1: Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào? Ai là tác giả? (1,0đ)

Câu 2: Nêu nội dung của đoạn trích trên? (1.0đ)

Câu 3: Tìm hai từ láy có trong câu in đậm ở đoạn trích trên và phân loại hai từ láy đó? (1.0đ)

Câu 4: Xác định một quan hệ từ có trong câu in đậm và đặt câu với quan hệ từ đó? (1.0đ)

De kiem tra mon Van giua ki 1 lop 7 - THCS Truong Cong Dinh 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra môn Văn giữa kì 1 lớp 7 - THCS Trương Công Định 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!