Đề kiểm tra tháng 9/2019 lớp 8 môn Toán THCS Archimedes

Tham khảo đề kiểm tra tháng 9 năm 2019 môn Toán trường THCS Archimedes lớp 8 gồm 5 câu cụ thể như sau:

Đề kiểm tra tháng 9/2019 lớp 8 môn Toán - THCS Archimedes

Câu 4. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC, gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC

a) Tứ giác BCNM là hình gì? Vì sao?

b) Gọi Q là trung điểm của NC. Đường thẳng qua Q song song với BC cắt BN tại E. Đường thẳng qua C song song với BN cắt đường thẳng QE tại K. Chứng minh rằng EK = BC.

Đề số 1

De kiem tra thang 9/2019 lop 8 mon Toan THCS Archimedes

Đề số 2

De kiem tra thang 9/2019 lop 8 mon Toan THCS Archimedes

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra tháng 9/2019 lớp 8 môn Toán THCS Archimedes

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!