Đề kiểm tra tháng 9/2019 môn Toán lớp 9 - THCS Archimedes

Đề kiểm tra môn Toán lớp 9 tháng 9 năm học 2019 - 2020 trường THCS Archimedes gồm 5 câu cụ thể như sau:

Đề kiểm tra tháng 9/2019 môn Toán lớp 9 - THCS Archimedes

a) Tính giá trị của biểu thức P khi x = 9

b) Rút gọn biểu thức Q

c) Cho M = P.Q. Tìm các giá trị của x để M ≥ 0

De kiem tra thang 9/2019 mon Toan lop 9 - THCS Archimedes

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề kiểm tra tháng 9/2019 môn Toán lớp 9 - THCS Archimedes

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!