Đề KSCL đầu năm 2020 môn Văn 10 TH, THCS, THPT Nam Việt

Dưới đây là chi tiết đề Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Ngữ văn của trường TH, THCS, THPT Nam Việt năm học 2020 - 2021, các em tham khảo

Câu 5: Xác định phương thức biểu đạt của văn bản. (0,5 điểm).

Câu 6: Theo tác giả, những lúc bạn cần đến tính tự chủ và sự điềm tĩnh là lúc nào ? (0,5 điểm)

Câu 7: Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản. (1 điểm)

De KSCL dau nam 2020 mon Van 10 TH, THCS, THPT Nam Viet

De KSCL dau nam 2020 mon Van 10 TH, THCS, THPT Nam Viet

 

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề KSCL đầu năm 2020 môn Văn 10 TH, THCS, THPT Nam Việt

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!